Pomaganie to nic trudnego !!!

Osoby fizyczne mogą odliczyć darowizny do wysokości 6% swojego rocznego dochodu, a osoby prawne do 10% swojego rocznego dochodu. Darowiznę należy udokumentować dowodem wpłaty na rachunek bankowy organizacji. Oznacza to, że pomoc finansowa na rzecz fundacji umożliwia skorzystanie z ulgi podatkowej. Osoba fizyczna wykazuje przekazaną darowiznę w rozliczeniu rocznym PIT-0, a firma w rozliczeniach miesięcznych na formularzu CIT-O i w rozliczeniu rocznym CIT-8/O raz w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej.

Fundacja „Niech Się...Dzieje” wraz z Zespołem Szkół Samochodowo - Budowlanych mają przyjemność zaprosić uczniów klas 4-8 szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Ekologiczne Miasto Przyszłości". Konkurs współfinansowany jest przez Urząd Miasta Częstochowy w ramach dotacji „Mam i ja Talent Plastyczny”. Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z regulaminem i oczywiście do wzięcia udziału w konkursie. Prace przyjmujemy w siedzibie szkoły - Zespół Szkół Samochodowo - Budowlanych, ul. Augustyna 3/7, 42-200 Częstochowa do 25.10.2019.

DEBATA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W dniu 29 kwietnia 2019r. w Jaworznie odbyła się finałowa debata na temat cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych pn. „Moje dane są bezpieczne w naszej szkole w dobie Internetu Wszechrzeczy (IoE)” która była zorganizowana przez Młodzieżową Radę Miasta Jaworzna pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna, Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości i Stowarzyszenia Pracownia Liderów Prawa. Prezes naszej fundacji Magdalena Celeban uczestniczyła w debacie jako jury debaty. Główny cel debaty to propagowanie bezpiecznego zachowania w Internecie, podnoszenie świadomości uczniów na temat zagrożeń jak i korzyści związanych z korzystaniem z Internetu oraz wzrost wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych. W finale spotkały się drużyny z Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie(propozycja) i Elektrownia Zespół Szkół (opozycja). Eksperci i Jurorzy w osobach: Gość specjalny - Piotr Drobek - dyrektor Zespołu Strategii i Analiz w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych Pan Tomasz Bochenek – naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego w Jaworznie Pan Mateusz Jakubik – Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Jaworznie Pan Maciej Zaremba - Inspektor Ochrony Danych w PKM Sp. z o. o. w Jaworznie Pan Tomasz Izydorczyk – redaktor naczelny tizydorczyk.pl Pani Barbara Chuderska – doradca metodyczny z zakresu języka polskiego Jurorzy oceniali uczestników zgodnie z zasadą, że „o sile drużyny stanowi suma umiejętności jej członków”. Oznacza to, że Jurorzy ważyli i oceniali siłę wystąpień poszczególnych mówców, dodając do nich ocenę drużynową, na którą wpływ miały wszystkie wystąpienia członków drużyny. Indywidualnie ocenianych było wiele aspektów związanych z techniką wystąpień, ich poziomem retorycznym i siłą przekonywania wygłaszanych przemówień: tj. struktura wystąpienia, komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna, pytania i rola. Ocena grupowa obejmowała cztery obszary: spójność drużyny, definiowanie linii sporu, linia argumentacyjna drużyny, kontrargumentacja. Tym razem zwyciężyła drużyna propozycji w składzie: Rafał Lis, Angelika Jesa i Paulina Kopeć. Obu zespołom składamy serdeczne gratulacje i wyrażamy nadzieję, że będą propagować wśród młodzieży bezpieczne zachowania w Internecie oraz podnosić świadomość na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni.

W dniu 21.11.2018 odbyła się konferencja Chroń swoją prywatność pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka w ramach incjatywy lokalnej.Realizatorem inicjatywy była Fundacja Niech Się...Dzieje. Współorganizatorzy: I L.O. im. J. Słowackiego, Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych, JOWES, Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. Bardzo dziękujemy uczniom i opiekunom za tak liczny udział. Szczególnie chcieliśmy podziękować naszym gościom pani Basi Michalskiej z Łodzi oraz Karolinie Szczepaniak z Warszawy. Bardzo miło było nam gościć telewizję NTL oraz TV Orion, które zawsze nas wspierają :) Zapraszamy do udziału w kolejnych działaniach organizowanych przez Fundacje.

Wydarzenie ma na celu wprowadzenie młodych ludzi w świat Bootstrapa.Przeanalizujemy zestaw przydatnych narzędzi ułatwiających tworzenie interfejsu graficznego strony internetowej bazującego na gotowych rozwiązaniach HTML oraz aplikacji internetowych. Podczas wydarzenia zostanie poświęcony czas na omówienie układu serwisu www: siatki, kontener.Wprowadzenie pojęcia responsywności strony internetowej-łatwość wyświetlania strony na urządzeniach mobilnych typu smartfon czy tablet.Nauka stylizacji takich elementów jak teksty, obrazy.

Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE właśnie opublikowała Raport z IV Badania Zjawiska Spamu w Polsce. Badanie miało na celu sprawdzenie świadomości odbiorców wiadomości e-mail w zakresie spamu oraz skali jego działania. Dowiedzieliśmy się, ile spamu otrzymują codziennie nasi respondenci, a także ile czasu rzeczywiście zajmuje im ich usuwanie. Dzięki badaniu wiemy, że dla 71% z nich spam, jaki otrzymują na swoje skrzynki pocztowe, jest naprawdę uciążliwy.

Kim jesteśmy i co robimy

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy;
  • prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych;
  • podejmowanie innych przedsięwzięć wspierających rozwój wrażliwości na wartości humanistyczne i prospołeczne, w tym organizowanie i finansowanie wystaw, koncertów i przedstawień teatralnych;
  • organizowanie i finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój talentów;
  • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
  • współpraca międzynarodowa na rzecz rozwoju osób szczególnie uzdolnionych;
  • programy stypendialne i szkoleniowe z różnych dziedzin dla osób uzdolnionych;
  • fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkowstwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji;
  • organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla osób szczególnie uzdolnionych;
  • inne formy działalności charytatywnej.

Statut Fundacji Niech Się...Dzieje

Fundacja – forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem. Fundacje są po stowarzyszeniach drugą co do popularności formą prawną wśród organizacji pozarządowych. Fundacja jest zakładem (osobą prawną typu zakładowego), a więc – w odróżnieniu od np. stowarzyszeń, związków zawodowych, partii, samorządów zawodowych i innych korporacji – nie ma członków (jest bezosobowa). Jest przez to bardziej niezależna niż korporacja od osób fizycznych, o celu, majątku, zasadach działania decyduje jej twórca.

Statutu Fundacji

Misja Fundacji

Celami Fundacji są:

  • stwarzanie i zapewnianie warunków dla rozwoju talentów we wszystkich dziedzinach życia ze względu na trudną sytuację materialną;
  • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego;
  • propagowanie postaw humanistycznych, prospołecznych, patriotycznych;
  • wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę, edukację i wychowanie oraz kulturę i sztukę; 
  • wspieranie działalności na rzecz rozwoju osób utalentowanych w dziedzinie sportu znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Sprawozdania Fundacji

Na bieżąco będziemy informować o naszej działaności w formie sprawozdań

Wprowadzenie KS za 2015-NIECH SIE DZIEJE

Informacja dodatkowa 2015-NIECH SIE DZIEJE

Sprawozdanie merytoryczne fundacji

baner

Szymon Hołownia

Autorytety XXI w.

Jest to cykl spotkań organizowany przez fundację. Zapraszmy na nie ciekawe i intrygujące osoby, które chętnie dzielą się swojmi obserwacjami o świecie.

więcej

Pietruszewska

Warsztaty

Organizujemy warszaty na których wszyscy chętni mogą zdobyć dodatkową wiedzę oraz rozwijać swoje uniejętności oraz talenty.

więcej

fanimani

Liczymy na Twoją pomoc

Wspieraj nas przy okazji zakupów w sklepach internetowych razem z FaniMani. Część wartości Twoich zakupów trafia do nas.

więcej

Fundacja
Niech Się...Dzieje


KRS 0000577916 NIP 9492202842 Regon 362589908C Numer konta: 71114020040000300275876979 Siedziba: ul. Joselewicza 15 m 11 42-200 Częstochowa fundacja@niechsiedzieje.org.pl

Tel: 735-979-757C