Fundacja „Niech Się...Dzieje” zaprasza na warsztaty RANDKA Z SAMĄ SOBĄ .

Marzec to miesiąc kobiet, wiosny i budzącej się do życia przyrody. Serdecznie zapraszamy na inauguracyjny warsztat dla kobiet „ Randka z Samą Sobą” .

Randka kojarzy nam się z czymś bardzo przyjemnym i ekscytującym. Czujemy się wyjątkowe, kobiece i zaaopiekowane . W czasie naszego warsztatu każda z Nas dzięki pauzie zatrzyma się i podążając w takt muzyki rozpocznie Randkę z samą sobą.

Czy jest to proste ? Czym dla każdej z nas jest bycie z samą sobą ? Co nam pomaga w znalezieniu przestrzeni dla siebie ? A co nas ogranicza ? Czym jest dla nas osiągnięcie dobrostanu. Przyjrzymy się temu indywidualnie i z różnych punktów widzenia, bo każda z nas jest wyjątkową kobietą

Inicjatywa Lokalna Chroń Swoją Prywatność odbędzie się już 19.11.2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy. Zapraszamy mieszkańców, uczniów oraz inne osoby zainteresowane tematyką RODO. Szczegóły na plakacie.

Wydarzenie ma na celu wprowadzenie młodych ludzi w świat Bootstrapa.Przeanalizujemy zestaw przydatnych narzędzi ułatwiających tworzenie interfejsu graficznego strony internetowej bazującego na gotowych rozwiązaniach HTML oraz aplikacji internetowych. Podczas wydarzenia zostanie poświęcony czas na omówienie układu serwisu www: siatki, kontener.Wprowadzenie pojęcia responsywności strony internetowej-łatwość wyświetlania strony na urządzeniach mobilnych typu smartfon czy tablet.Nauka stylizacji takich elementów jak teksty, obrazy.

Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE właśnie opublikowała Raport z IV Badania Zjawiska Spamu w Polsce. Badanie miało na celu sprawdzenie świadomości odbiorców wiadomości e-mail w zakresie spamu oraz skali jego działania. Dowiedzieliśmy się, ile spamu otrzymują codziennie nasi respondenci, a także ile czasu rzeczywiście zajmuje im ich usuwanie. Dzięki badaniu wiemy, że dla 71% z nich spam, jaki otrzymują na swoje skrzynki pocztowe, jest naprawdę uciążliwy.

Kim jesteśmy i co robimy

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy;
  • prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych;
  • podejmowanie innych przedsięwzięć wspierających rozwój wrażliwości na wartości humanistyczne i prospołeczne, w tym organizowanie i finansowanie wystaw, koncertów i przedstawień teatralnych;
  • organizowanie i finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój talentów;
  • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
  • współpraca międzynarodowa na rzecz rozwoju osób szczególnie uzdolnionych;
  • programy stypendialne i szkoleniowe z różnych dziedzin dla osób uzdolnionych;
  • fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkowstwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji;
  • organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla osób szczególnie uzdolnionych;
  • inne formy działalności charytatywnej.

Statut Fundacji Niech Się...Dzieje

Fundacja – forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem. Fundacje są po stowarzyszeniach drugą co do popularności formą prawną wśród organizacji pozarządowych. Fundacja jest zakładem (osobą prawną typu zakładowego), a więc – w odróżnieniu od np. stowarzyszeń, związków zawodowych, partii, samorządów zawodowych i innych korporacji – nie ma członków (jest bezosobowa). Jest przez to bardziej niezależna niż korporacja od osób fizycznych, o celu, majątku, zasadach działania decyduje jej twórca.

Statutu Fundacji

Misja Fundacji

Celami Fundacji są:

  • stwarzanie i zapewnianie warunków dla rozwoju talentów we wszystkich dziedzinach życia ze względu na trudną sytuację materialną;
  • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego;
  • propagowanie postaw humanistycznych, prospołecznych, patriotycznych;
  • wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę, edukację i wychowanie oraz kulturę i sztukę; 
  • wspieranie działalności na rzecz rozwoju osób utalentowanych w dziedzinie sportu znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Sprawozdania Fundacji

Na bieżąco będziemy informować o naszej działaności w formie sprawozdań

Wprowadzenie KS za 2015-NIECH SIE DZIEJE

Informacja dodatkowa 2015-NIECH SIE DZIEJE

Sprawozdanie merytoryczne fundacji

baner

Szymon Hołownia

Autorytety XXI w.

Jest to cykl spotkań organizowany przez fundację. Zapraszmy na nie ciekawe i intrygujące osoby, które chętnie dzielą się swojmi obserwacjami o świecie.

więcej

randka z sama soba

Warsztaty

Organizujemy warszaty na których wszyscy chętni mogą zdobyć dodatkową wiedzę oraz rozwijać swoje uniejętności oraz talenty.

więcej

fanimani

Liczymy na Twoją pomoc

Wspieraj nas przy okazji zakupów w sklepach internetowych razem z FaniMani. Część wartości Twoich zakupów trafia do nas.

więcej

Fundacja
Niech Się...Dzieje


KRS 0000577916 NIP 9492202842 Regon 362589908C Numer konta: 71114020040000300275876979 Siedziba: ul. Joselewicza 15 m 11 42-200 Częstochowa fundacja@niechsiedzieje.org.pl

Tel: 735-979-757C